Asociacijos veikla

Asociacija NETA (Nacionalinės Elektros Technikos verslo Asociacija) jungia įmones, užsiimančias elektros technikos verslu. Tai elektros technikos gamintojai, didmenininkai, montuotojai, sistemų integratoriai bei universitetai ir kolegijos.

Asociacija veiklą pradėjo 2001.05.04

Šiuo metu asociacijos sudėtyje esantys nariai gali pilnai aprūpinti elektrotechniniais gaminiais ir sprendimais visus pramonės, statybos ir aptarnavimo sferos projektus pradedant kabeliais, komponentais, šviesos technika, elektros spintomis ir baigiant ventiliavimo įrenginiais bei pilnai automatizuotomis valdymo sistemomis. Praktiškai visus elektros technikos gaminius galima rasti mūsų narių prekių tiekimo sąrašuose.

Pagrindiniai tikslai

Mūsų asociacijos pagrindiniai tikslai yra užtikrinti naudotojams įsigyjamų elektrotechnikos gaminių aukštą kokybę, gerą aptarnavimą ir technines konsultacijas, o asociacijos nariams – stabilų verslo vystymąsi bei verslo ekonominį saugumą.

NETA taip pat atstovauja ir gina savo narių interesus valstybės, vyriausybės bei savivaldybių institucijose.

Valdybos nariai

2015 rugsėjo 3-ią dieną įvyko NETA visuotinis narių susirinkimas, kurio metu buvo išrinkta nauja valdyba.

Valdybos pirmininkas:

UAB SLO direktorius, Alfredas Babkovskis

UAB SLO direktorius

Alfredas Babkovskis

alfredas.babkovskis@slo.lt

Valdybos nariai:

Mindaugas Liaugminas NETA AS Draka Keila Cables Lietuvos regiono vadovas

AS Draka Keila Cables Lietuvos regiono vadovas

Mindaugas Liaugminas

mindaugas.liaugminas@prysmiangroup.com

UAB BALTIC AGENCY SERVICE direktorius, Vilius Prelgauskas

UAB BALTIC AGENCY SERVICE direktorius

Vilius Prelgauskas

vilius@ebas.lt

Denis Gacicha, NETA valdybos narys, UAB Schneider Electric Lietuva Pramonės verslo direktorius Baltijos šalims

UAB Schneider Electric Lietuva Pramonės verslo direktorius Baltijos šalims

Denis Gacicha

denis.gacicha@schneider-electric.com

Egidijus Vakarinas NETA valdybos narys, UAB Dogas direktorius

UAB Dogas direktorius

Egidijus Vakarinas

e.vakarinas@dogas.lt

Gražina Strazdienė, VTDK, Technikos ir dizaino fakultetų dekanė

VTDK(Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija)
Technikos ir dizaino fakultetų dekanė

Gražina Strazdienė

g.strazdiene@vtdko.lt

Jonas Stamkauskas, UAB ELMONTA direktorius

UAB ELMONTA direktorius

Jonas Stamkauskas

j.stamkauskas@elmonta.lt

NETA prekybos komitetas

Pirmininkas: 

A.Babkovskis (UAB SLO)

Nariai:

A. Andriušis (UAB ELEKTROBALT)
E. Vakarinas (UAB DOGAS)
M. Adamonis (UAB KLINKMANN)
A. Minelga (UAB ELINTA)
A.Dailidko (UAB ARDENA)
A.Rudzenskas (UAB ELSTILA)
G.Plankis (UAB UTU)
V.Prelgauskas (BALTIC AGENCY SERVICE)
V.Mickevičius (UAB GAUDRĖ)

NETA Mokslo ir studijų komitetas

Pirmininkas: 

Prof. dr. Saulius Gudžius, KTU Elektros energetikos sistemų katedros vedėjas (saulius.gudzius@ktu.lt)

Pavaduotoja: 

Dr. Gražina Strazdienė, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija, Technikos ir dizaino fakultetų dekanė (g.strazdiene@vtdko.lt)

Nariai:

Doc. dr. Dainius Udrys, VGTU Elektronikos fakulteto prodekanas (dainius.udris@vgtu.lt)
Aliona Sinicienė, Utenos kolegijos direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai (aliona@utenos-kolegija.lt)
Prof. dr. Eleonora Guseinovienė, Klaipėdos universiteto Elektrotechnikos katedros vedėja (eleonora.guseinoviene@ku.lt)
Artūras Aleksynas, Kauno technikos kolegijos Elektronikos ir elektros inžinerijos krypties studijų programų departamento vadovas (arturas.aleksynas@edu.ktk.lt)

Mokslo ir studijų komiteto prioritetinės veiklos kryptys:

 1. Elektronikos ir elektros inžinerijos krypties studijų programų populiarinimas:
  • absolventų sėkmės istorijų viešinimas;
  • praktikos vietų pasirinkimo galimybių didinimas panaudojant “Studentų praktikos” prieigą;
  • NETA įmonių paramos projekto plėtojimas universitetų ir kolegijų mokymo bazės modernizavimui, studentų kursinių ir baigiamųjų darbų įgyvendinimui.
 2. Mokslinės tiriamosios veiklos plėtojimas:
  • verslui aktualių tyriminių temų indentifikavimas ir jų realizavimas studentų baigiamuosiuose darbuose;
  • šiuolaikinės NETA įmonių įrangos ir prietaisų panaudojimas atliekant tiriamuosius mokslinius darbus ir studentų baigiamuosius darbus.
 3. Dalyvavimas projektinėje veikloje:
  • mokymų organizavimas NETA įmonių nariams;
  • bendradarbiavimas su verslo įmonėmis rengiant bendrus projektus.
 4. Dėstytojų ir studentų kompetencijų ugdymas:
  • NETA įmonių specialistų įtraukimas į studijų procesą;
  • studentų kompetencijų ugdymas, suteikiant jiems specialybės žinias, patvirtintas sertifikatu ar kitu kvalifikaciją patvirtinančiu dokumentu.

Visos teisės saugomos © 2015 NETA. Sprendimas: Statybos Marketingas