Asociacijos veikla

Asociacija NETA (Nacionalinės Elektros Technikos verslo Asociacija) jungia įmones, užsiimančias elektros technikos verslu. Tai elektros technikos gamintojai, didmenininkai, montuotojai, sistemų integratoriai bei universitetai ir kolegijos.

Asociacija veiklą pradėjo 2001.05.04

Šiuo metu asociacijos sudėtyje esantys nariai gali pilnai aprūpinti elektrotechniniais gaminiais ir sprendimais visus pramonės, statybos ir aptarnavimo sferos projektus pradedant kabeliais, komponentais, šviesos technika, elektros spintomis ir baigiant ventiliavimo įrenginiais bei pilnai automatizuotomis valdymo sistemomis. Praktiškai visus elektros technikos gaminius galima rasti mūsų narių prekių tiekimo sąrašuose.

Pagrindiniai tikslai

Mūsų asociacijos pagrindiniai tikslai yra užtikrinti naudotojams įsigyjamų elektrotechnikos gaminių aukštą kokybę, gerą aptarnavimą ir technines konsultacijas, o asociacijos nariams – stabilų verslo vystymąsi bei verslo ekonominį saugumą.

NETA taip pat atstovauja ir gina savo narių interesus valstybės, vyriausybės bei savivaldybių institucijose.

Nuo 2018 m. asociacija pradėjo vykdyti sistemingą edukacinę veiklą.

Valdybos nariai

2020 vasario 7-ą  dieną įvyko NETA visuotinis narių susirinkimas, kurio metu buvo išrinkta nauja valdyba.

Valdybos pirmininkas:

raimundas skurdenis neta

UAB „JUNG VILNIUS“ direktorius

Raimundas Skurdenis

raimundas@jung.lt

Valdybos nariai:

EDVARDAS TARASEVIČIUS – SLO Lithuania Generalinis direktorius

UAB HELSO direktorius

Edvardas Tarasevičius

edvardas.tarasevicius@helso.lt

NETA-valdybos-narys-mindaugas-liaugminas-draka

Prysmian Group Baltics AS Lietuvos regiono vadovas

Mindaugas Liaugminas

mindaugas.liaugminas@prysmiangroup.com

Eaton Electric SIA Atstovybė, Pardavimų direktorius Lietuvai

Edmondas Daukšas

EdmondasDauksas@eaton.com

Egidijus Vakarinas NETA valdybos narys, UAB Dogas direktorius

UAB Dogas direktorius

Egidijus Vakarinas

e.vakarinas@dogas.lt

VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras
Energetikos technologijų skyriaus vadovė

Nona Malakauskienė

n.malakauskiene@mokymas.eu

NETA valdybos narys darius raila

UAB Elektrobalt direktorius

Darius Raila

dariusraila@elektrobalt.lt

NETA prekybos komitetas

Pirmininkas: 

E.Vakarinas  (UAB Dogas)

Nariai:

Adamonis(UAB KLINKMANN)
G.Plankis(UAB UTU)
V.Prelgauskas (BALTIC AGENCY SERVICE)
D.Raila (UAB ELEKTROBALT)

E.Tarasevičius (UAB SLO)

NETA Kabelių gamintojų komitetas

Pirmininkas:

M.Liaugminas (DRAKA KEILA CABLES)

Nariai:

V. Vėželis (TEL-FONIKA)
E. Pilvelis (TTCABLES NORDIC)
A. Fusek (NKT)

NETA Mokslo ir studijų komitetas

Pirmininkas: 

Nona Malakauskienė, VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras Energetikos technologijų skyriaus vadovė (n.malakauskiene@mokymas.eu)

 

Nariai:

Doc. dr. Dainius Udrys, VGTU Elektronikos fakulteto prodekanas (dainius.udris@vgtu.lt)
Aliona Sinicienė, Utenos kolegijos direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai (aliona@utenos-kolegija.lt)
Prof. dr. Eleonora Guseinovienė, Klaipėdos universiteto Elektrotechnikos katedros vedėja (eleonora.guseinoviene@ku.lt)
Artūras Aleksynas, Kauno technikos kolegijos Elektronikos ir elektros inžinerijos krypties studijų programų departamento vadovas (arturas.aleksynas@edu.ktk.lt)
Prof. dr. Saulius Gudžius, KTU Elektros energetikos sistemų katedros vedėjas (saulius.gudzius@ktu.lt)

Mokslo ir studijų komiteto prioritetinės veiklos kryptys:

 1. Elektronikos ir elektros inžinerijos krypties studijų programų populiarinimas:
  • absolventų sėkmės istorijų viešinimas;
  • praktikos vietų pasirinkimo galimybių didinimas panaudojant “Studentų praktikos” prieigą;
  • NETA įmonių paramos projekto plėtojimas universitetų ir kolegijų mokymo bazės modernizavimui, studentų kursinių ir baigiamųjų darbų įgyvendinimui.
 2. Mokslinės tiriamosios veiklos plėtojimas:
  • verslui aktualių tyriminių temų indentifikavimas ir jų realizavimas studentų baigiamuosiuose darbuose;
  • šiuolaikinės NETA įmonių įrangos ir prietaisų panaudojimas atliekant tiriamuosius mokslinius darbus ir studentų baigiamuosius darbus.
 3. Dalyvavimas projektinėje veikloje:
  • mokymų organizavimas NETA įmonių nariams;
  • bendradarbiavimas su verslo įmonėmis rengiant bendrus projektus.
 4. Dėstytojų ir studentų kompetencijų ugdymas:
  • NETA įmonių specialistų įtraukimas į studijų procesą;
  • studentų kompetencijų ugdymas, suteikiant jiems specialybės žinias, patvirtintas sertifikatu ar kitu kvalifikaciją patvirtinančiu dokumentu.

NETA Pramonė 4.0 komitetas

 

 

Visos teisės saugomos © 2015 NETA. Sprendimas: CMGbaltic.lt